Mi az a művészet?

Sok ember, beleértve a nem-nyugati kultúrákban élőket is, a művészet természetéről olyan alapvető feltételezéseket tart, amelyek eltérnek a legtöbb művészeti kritikus és szakértő által képviseltektől. Ezek a feltételezések a következők:

  1. Minden műalkotás különleges készséggel és gondossággal készül, nem pedig egyszerűen véletlen szeszély, szerencse vagy baleset által.
  2. A vizuális művészet érzelmileg értelmes formái tényleges vagy elképzelt személyek, helyek, tárgyak vagy események két- vagy háromdimenziós ábrázolásaiból tevődnek össze, és nem absztraktak.
  3. A képek, bár nem feltétlenül realista stílusúak, a kulturális kontextusban érthetőek, és olyan eszméket és értékeket testesítenek meg, amelyek képesek másokat érdekelni és megmozgatni.
  4. Az igazi műalkotás több mint technikai készség vagy kézművesség, és olyan személyes érzékenységet, tehetséget vagy látásmódot igényel, amely életre kelti a témát, és meggyőző módon jelentéssel ruházza fel.
  5. Minden olyan alkotás, amely nem rendelkezik mindezekkel a tulajdonságokkal, vagy sikertelen művészet, vagy nem-művészet.

Michelle Marder Kamhi Ki mondja, hogy ez művészet? (Who Says That’s Art?) című könyvének gondolatai inspirációként szolgáltak ezekhez a gondolatokhoz.

Leave a Reply

%d