Mi az a művészet?

Sok ember, beleértve a nem-nyugati kultúrákban élőket is, a művészet természetéről olyan alapvető feltételezéseket tart, amelyek eltérnek a legtöbb művészeti kritikus és szakértő által képviseltektől. Ezek a feltételezések a következők:

– Minden műalkotás különleges készséggel és gondossággal készül, nem pedig egyszerűen véletlen szeszély, szerencse vagy baleset által.

– Hogy a vizuális művészet érzelmileg értelmes formái tényleges vagy elképzelt személyek, helyek, tárgyak vagy események két- vagy háromdimenziós ábrázolásaiból tevődnek össze, és nem absztraktak.

– A képek, bár nem feltétlenül realista stílusúak, a kulturális kontextusban érthetőek, és olyan eszméket és értékeket testesítenek meg, amelyek képesek másokat érdekelni és megmozgatni.

– Az igazi műalkotás több mint technikai készség vagy kézművesség, és olyan személyes érzékenységet, tehetséget vagy látásmódot igényel, amely életre kelti a témát, és meggyőző módon jelentéssel ruházza fel.

– Minden olyan alkotás, amely nem rendelkezik mindezekkel a tulajdonságokkal, vagy sikertelen művészet, vagy nem-művészet.

Michelle Marder Kamhi Ki mondja, hogy ez művészet? (Who Says That’s Art?) című könyvének gondolatai inspirációként szolgáltak ezekhez a gondolatokhoz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: